IT-omscholing-make-IT-Work6

Veelgestelde vragen door werkgevers

Hieronder kunt u de veelgestelde vragen van werkgevers vinden. Staat uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in onder aan deze pagina en wij zorgen ervoor dat uw vraag beantwoord wordt.

 

 • Wanneer start het omscholingstraject en per wanneer zullen de cursisten bij de werkgever aan de slag gaan?

  Eind augustus 2015 is de eerste lichting cursisten van start gegaan. Overige data waarop het omscholingstraject zal aanvangen, zijn: september 2017, november 2017, februari 2018 en april 2018. De eerste fase van de opleiding bij de HvA duurt 5 maanden. In deze periode volgen de cursisten 40 uur per week onderwijs. Gedurende het daaropvolgende traject van 6 maanden bij de werkgever krijgen de cursisten nog één dag per week les bij de HvA. Cursisten starten dus 5 maanden na aanvang van het omscholingstraject hun werkzaamheden bij de werkgever (32 uur/week). Dat betekent bijvoorbeeld dat cursisten die in september 2016 zijn gestart, in februari 2017 bij de werkgever aan de slag zijn gegaan.

 • Volgt er na succesvolle afronding van het omscholingstraject een certificaat?

  Iedere cursist die het gehele traject met succes afrondt, ontvangt een certificaat als bewijs dat de cursist skills van een Software Engineer (in de media-industrie) bezit (Business Analytics Specialist en Cyber Security Specialist vanaf februari 2018). De cursist beschikt dan over de in het omscholingstraject opgedane kennis en vaardigheden, en heeft een half jaar werkervaring. Dit is weliswaar niet gelijkwaardig aan het diploma Software Engineer of Cyber Security op hbo-niveau, maar uit het certificaat blijkt wel dat de cursist volgens de laatste vereisten van de markt aan de slag kan op hbo-niveau. Dit vanwege de specifieke combinatie van enerzijds het beschikken over een ander hbo- of wo-diploma en anderzijds het succesvol afronden van het omscholingstraject. Zoals projectleider Ronald Kleijn het verwoordt: "Het is uniek dat de cursisten een ander hoogwaardig diploma hebben en echt een pré. Iemand met scholing op een ander gebied is uitstekend in staat om die kennis/vaardigheden van het betreffende vakgebied te verbinden in de IT. Op de grensvlakken tussen vakgebieden ontstaat veel innovatie en daarmee is het heel waardevol dat de cursisten reeds een ander hbo- of wo-diploma hebben." We kijken nog of we aanvullend een programma aan kunnen bieden zodat de cursist wel het bachelordiploma officieel zou kunnen behalen. Wanneer het traject slechts ten dele behaald wordt, wordt er geen deelcertificaat uitgereikt.

 • Hoe worden IT’ers in wording (mijn potentiële werknemers) geselecteerd?

  De selectieprocedure start met een online informatie- en selectietraject. In dit virtuele traject wordt de IT’er in wording meegenomen in de wereld van een Software Engineer (Business Analytics Specialist en Cyber Security Specialist vanaf februari 2018). Er volgt veel informatie zoals informatieve filmpjes die concreet uitleggen wat de functies inhouden en welke competenties daarvoor nodig zijn. Wanneer de geïnteresseerde zich aangesproken voelt tot dit traject, gaat hij/zij verder en komt in het selectiegedeelte. Het selectiegedeelte bestaat uit informatie, harde selectiecriteria voor deelname en er zijn testen op Nederlands, Engels, cijfermatig inzicht, analytisch vermogen en persoonlijkheid. Na het doorlopen van de online selectieprocedure volgt er een kennismakingsmoment tussen potentiële IT’ers in wording en potentiële werkgevers. Op basis van de gesprekken met werkgevers volgt, wanneer er een match is, een intentieverklaring van werkgever richting de cursist. Deze intentieverklaring wordt omgezet in een arbeidscontract zodra de cursist de eerste fase van de omscholing met goed gevolg heeft afgelegd.

 • Wat dient werkgever te betalen als de cursist de eerste fase van de opleiding niet succesvol afrondt of voortijdig beëindigt?

  Er zijn voor werkgevers geen kosten aan verbonden als de kandidaat de eerste fase van de opleiding niet succesvol afrondt c.q. het traject voortijdig beëindigt. Of dit nu aan de kandidaat verwijtbaar is of niet, doet er daarbij niet toe. Het traject stopt op dat moment voor de cursist.

 • Wat als de cursist waar een bij het project aangesloten werkgever een intentieverklaring mee heeft afgesloten, de eerste fase succesvol afrondt maar bij een niet bij het project aangesloten werkgever aan de slag gaat?

  De werkgever waarmee de cursist een intentieverklaring heeft ondertekend, ontvangt dan geen factuur van de HvA. De cursist dient vervolgens het werkgeversdeel van de opleidingskosten aan de HvA te betalen.

   

   

   

 • Wat als de werkgever niet langer wenst het traject met de cursist voort te zetten?

  Zodra de cursist in dienst is bij werkgever in de eerste fase van het traject gelden gewoon de normale arbeidsvoorwaarden van het bedrijf en is het aan de werkgever en cursist om er met elkaar uit te komen. Het werkgeversdeel van de opleidingskosten (6000 euro) betaalt de werkgever na het eerste semester van de opleiding.