IT-omscholing-make-IT-Work6

Kosten en resultaat

Wat zijn de kosten en wat levert het op voor u als werkgever?

Kosten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de aangesloten werkgevers en de cursisten investeren allen in dit project. Van u als werkgever wordt dus een bijdrage verwacht. De helft van de kosten van de opleiding wordt gefinancierd door cofinanciering vanuit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van de overige helft betaalt de werkgever het grootste deel en de cursist een kleiner deel voor de omscholing.

Als werkgever betaalt u een bedrag van €6.000,-

 

 

Wat levert het op?

Naast het feit dat Make IT Work u een tijdrovende en kostbare selectieprocedure bespaart, krijgt u een zeer gemotiveerde IT’er die is opgeleid volgens de laatste ontwikkelingen op de markt en in afstemming met de behoeftes van u als werkgever. Tot slot draagt u bij aan het terugdringen van de (jeugd-)werkloosheid hetgeen wellicht goed bij uw beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen past.