IT-omscholing-make-IT-Work6

Informatie werkgever

Zit u met moeilijk in te vullen IT-vacatures? Deelname aan Make IT Work kan ook voor uw bedrijf of instelling de oplossing zijn

Betrokken kennisinstellingen en bedrijven

Uitvoerder van het project Make IT Work is de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hilversum Media Campus (HMC) en MyBit zijn hierin een partner. De HvA heeft tientallen jaren ervaring in het opleiden van IT'ers; de IT-studenten krijgen vaak al voor hun afstuderen een baan aangeboden.

Voor het Make IT Work project ontwikkelden de meest ervaren IT-docenten van de Hogeschool van Amsterdam een speciaal opleidingstraject in samenwerking met de werkgevers. Dit om zo’n actueel en intensief mogelijk onderwijsprogramma te ontwikkelen dat de specifieke doelgroep van hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond zo goed mogelijk opleidt en voorbereidt op een carrière in de IT op hbo-niveau.

 

 

Omscholingstraject

De cursisten doen in het omscholingstraject IT-kennis en -vaardigheden op het gebied van software engineering, cyber security (feb. 2018) en business analytics (feb. 2018) op en ontwikkelen specifieke competenties die aansluiten bij de vraag uit de huidige markt. Daarnaast is er aandacht voor samenwerking en communicatievaardigheden. De opleiding bestaat uit twee fases. De eerste vijf maanden worden de IT’ers in wording opgeleid bij de HvA. Na succesvolle afronding van het eerste deel gaan zij zes maanden aan de slag bij een van de aangesloten werkgevers en worden tegelijkertijd verder geschoold.

Invloed op onderwijsprogramma

Het onderwijsprogramma is ontwikkeld door de docenten van de betrokken kennisinstellingen en de betrokken werkgevers. Alle bij het project aangesloten werkgevers kunnen bijdragen aan de invulling van de uitstroomprofielen. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via info@it-omscholing.nl 

Make IT Work start meerdere keren per jaar met het omscholingstraject. Download hier de brochure.