IT-omscholing-make-IT-Work11

Wat houdt Make IT Work in?

Make IT Work maakt het voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan

REGIOPLAN WERK MAKEN VAN TALENT

Het project Make IT Work maakt deel uit van het door de Amsterdam Economic Board opgestelde regioplan Werk maken van talent, waarin tien maatregelen worden genomen om op te leiden of om te scholen voor banen binnen kansrijke sectoren. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Metropoolregio Amsterdam en werkgevers investeren samen in Make IT Work.

EEN TEKORT AAN HOOGOPGELEID IT-PERSONEEL

Volgens de cijfers van de Amsterdam Economic Board (voorjaar 2015) staan er zo'n 12.000 IT-vacatures in de Metropoolregio Amsterdam open. Dit tekort is overal voelbaar: vele vacatures en werving van personeel in het buitenland. Tegelijkertijd is er ook werkeloosheid. Make IT Work is één van de maatregelen om deze mismatch aan te pakken. De Hogeschool van Amsterdam is uitvoerder van dit project.

OMSCHOLING MAKE IT WORK

Om de hoogopgeleide talenten zonder specifieke IT-achtergrond om te scholen naar een IT-functie op hbo-niveau heeft het onderwijs samen met de aangesloten werkgevers een unieke opleiding ontwikkeld: Make IT Work. 

Ook is er ruimte voor de IT’ers in wording om competenties te ontwikkelen die aansluiten bij behoeften van de bij dit project betrokken werkgevers. Naast programmeren zal er aandacht zijn voor samenwerking en communicatievaardigheden. Doel van het project is de cursisten in het eerste deel een goede en actuele opleiding aan te bieden waarmee de cursisten in het tweede deel van de omscholing aan de slag kunnen gaan bij één van de deelnemende bedrijven of instellingen. 

De cursisten volgen in een fulltime traject van vijf maanden een intensieve opleiding en werken daarna zes maanden, waarbij zij nog een dag per week naar school gaan. De werkgever betaalt de omscholingskosten en biedt een arbeidsovereenkomst aan van zes maanden voor 32 uur per week met een marktconform salaris.

In 2015 startte de Hogeschool van Amsterdam met Make IT Work voor de richting Software Engineer. Begin april start Make IT Work in samenwerking met Hilversum Media Campus en MyBit de omscholing tot software engineer in de media. Per februari 2018 worden ook de omscholingsrichtingen Cyber Security en Business Analytics aangeboden door de Hogeschool van Amsterdam.

.