IT-omscholing-make-IT-Work5

Partners

Make IT Work werkt samen met verschillende partners, om het omscholingstraject nog beter en veelzijdiger te maken. Op deze pagina zijn deze partners te vinden.

Hogeschool van Amsterdam

Make IT Work is ooit begonnen op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de HvA is dan ook uitvoerder van het project. De rector van de HvA, Huib de Jong, is tevens voorzitter van de stuurgroep Human Capital van Amsterdam Economic Board. Deze stuurgroep is de drijvende kracht achter het regioplan 'Werk maken van talent' waar Make IT Work onderdeel van uitmaakt. De HvA is de hogeschool ván, vóór en mét Amsterdam. Een hogeschool waar leren, werken en leven in de inspirerende en complexe metropoolregio Amsterdam met elkaar verbonden zijn. Studenten, medewerkers en onderzoekers zijn op diverse manieren verbonden met bedrijven en instellingen in Amsterdam. Make IT Work is hier een mooi voorbeeld van.

Amsterdam Economic Board 

Het project Make IT Work maakt deel uit van het door de Amsterdam Economic Board opgestelde regioplan Werk Maken Van Talent, waarin tien maatregelen worden genomen om op te leiden of om te scholen voor banen binnen kansrijke sectoren. 

 

 

 

 

 

 

Hilversum Media Campus

Begin 2017 is Make IT Work een samenwerking aangegaan met de organisatie Hilversum Media Campus (HMC). Door middel van deze samenwerking wordt er een alternatief geboden op de richting Software Engineering, namelijk de omscholing tot software engineer in de media-industrie. Het Media Park in Hilversum is hier nauw bij betrokken.

 

MyBit

MyBit is sinds begin 2017 partner van Make IT Work. Zij werken met Make IT Work en HMC samen in de omscholingsrichting Software Engineer Media. Het Media Park in Hilversum is hier nauw bij betrokken.